Now showing items 1-1 of 1

    • Особливості мотивації працівників банку 

      Данилевич, Наталія Станіславівна; Желтова, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
      У статті визначено теоретичні аспекти мотивації праці працівників банківських структур, запропоновано заходи мотивації до праці формувати на основі системного підходу та застосовувати різні форми мотивації.