Now showing items 1-1 of 1

    • Убезпечення розвитку підприємств як імператив сучасного світу 

      Ляшенко, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      Безпека є формою існування і розвитку підприємства. Попри це, у деяких аспектах проявляється неоднозначність взаємозалежності економічної безпеки підприємства та його розвитку. Водночас наразі убезпечення розвитку ...