Now showing items 1-1 of 1

    • Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід 

      Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ТОВ «Екаунтінг», 2016)
      Досліджено питання переоцінки основних засобів згідно з П(С)БО та МСФЗ. Охарактеризовано нормативно-правові документи з бухгалтерського обліку переоцінки основних засобів за П(С)БО та МСФЗ. Методи аналізу і синтезу використані ...