Now showing items 1-2 of 2

  • Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування 

   Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, O.; Кіт, Г. М.; Kyt, G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   Аналіз поняття «цільове фінансування» переконує нас у тому, що економічна наука не виробила універсального підходу, який відповідав би потребам теорії і практики його надання та відображення в обліку. Побудова класифікаційної ...
  • Фінансування вищої освіти у країнах Європи 

   Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019)
   У статті з’ясовано роль освіти, зокрема вищої, у суспільстві та економіці країни. Інвестиції в освіту визнано одним із чинників, які визначатимуть майбутнє суспільства та економіки країни. Розкрито моделі та форми (модальності) ...