Now showing items 1-1 of 1

    • Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування 

      Самборський, Олександр Володимирович; Samborsky, O.; Кіт, Г. М.; Kyt, G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
      Аналіз поняття «цільове фінансування» переконує нас у тому, що економічна наука не виробила універсального підходу, який відповідав би потребам теорії і практики його надання та відображення в обліку. Побудова класифікаційної ...