Now showing items 1-5 of 5

  • Господарське правопорушення як облікова категорії: сутність та складові 

   Митровка, Є. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Обґрунтовується сутність господарського порушення як основної категорії економічного контролю, розкривається її зміст та пропонуються заходи щодо попередження порушень. Досліджено етимологічне трактування поняття «господарське ...
  • Економічний зміст господарських порушень та їх класифікація 

   Митровка, Є. М.; Mytrovka, E. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-19)
   У статті розглянуто актуальність та економічний зміст господарських порушень в умовах сьогодення, визначено сутність господарського порушення, наведено загальну класифікацію тощо.
  • Картковий ринок в Україні, його проблеми та тенденції розвитку 

   Брегеда, Олена Анатоліївна; Bregeda, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-06-09)
   The article examines the Bank card market, its forming, stages of development, modern situation, tendencies of further functioning. The author discovers the main problems and possible ways of their solutions.
  • Можливості бухгалтерського обліку у протидії фінансовому шахрайству 

   Шевелюхіна, А. М.; Sheveluhina, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-15)
   У статті розглянуто можливості бухгалтерського обліку у запобіганні фінансовому шахрайству.
  • Роль МСФЗ в об’єктивному розкритті фінансової інформації ТНК 

   Квачук, Ярослав Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
   У даній роботі досліджено принципи, основні припущення, особливості МСФЗ, проведено порівняння МСФЗ із національними та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, досліджуються можливі шляхи викривлення фінансових ...