Now showing items 1-1 of 1

    • Моніторинг стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій 

      Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (Національний авіаційний університет, 2017)
      У статті запропоновано підхід до моделювання стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій, таких як функція Уолша та функція Радемахера. Наведено математичний апарат для аналізу часових рядів валютних ...