Now showing items 1-1 of 1

    • Молоді професіонали на ринку праці: проблеми гармонізації особистого життя та трудової діяльності 

      Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, O. A.; Гришнова, Елена Антоновна; Несевра, А. І.; Nesevra, A. I.; Несевра, А. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
      Визначено сутність та причини понаднормових трудових навантажень; на основі власного дослідження виявлено вплив понаднормових трудових навантажень на здоров’я, особисте та професійне життя молоді; обґрунтовано основні ...