Now showing items 1-5 of 5

  • Dialogisches Prinzip in der Interkulturellen Kommunikation 

   Постригань, Алла Володимирівна; Постригань, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
   In this article the question is about understanding of the phenomenon «cross-cultural communication» under the corner of different disciplines and some ideas and visions of scientists are presented on dialogic principle ...
  • Компетентнісні засади підготовки фахівців у контексті євростандартів освіти 

   Кожан, Тамара Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-20)
   У контексті євростандартів освіти розглянуто опис результатів навчання у термінах Дублінських дескрипторів відповідно до Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; розглянуто форми засвоєння знань, умінь і ...
  • Компетентнісні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності працівника 

   Столярук, Христина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-30)
   У статті проаналізовано поняття «конкурентоспроможність» та «компетентність». Визначено основні групи компетентнісних факторів впливу на рівень конкурентоспроможності. Сформульовано поняття «конкурентоспроможність» на ...
  • Особливості визначення та оцінювання адаптації підприємства 

   Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Natalya; Шевчук, Наталия Валентиновна; Заіка, Катерина Валентинівна; Zaika, Katya; Заика, Катерина Валентиновна; Солтис, Діана Сергіївна; Soltys, Diana; Солтис, Диана Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті представлено науково-практичні аспекти визначення та оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності підприємства. Актуальність вибору даного тематичного напрямку зумовлена тим, що сучасне бізнес-середовище стає ...
  • Структурно-логічна модель взаємозв’язку основних категорій ресурсної теорії 

   Крючковська, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Досліджено основні категорії ресурсної теорії в контексті стратегічного менеджменту, створена структурно-логічна модель взаємозв’язку основних категорій ресурсної теорії.