Now showing items 1-1 of 1

    • Система ризик-менеджменту та її вплив на фінансову стійкість банку 

      Чуб, Павло Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-11)
      Підкреслено важливість ефективного управління ризиками для забезпечення фінансової стійкості банку в сучасних післякризових умовах. Досліджено основні структурні елементами системи управління ризиками та аналізується їх ...