Now showing items 1-1 of 1

    • Роль зіставлення мов і культур у формуванні іншомовної компетенції 

      Василенко, Ірина Олександрівна; Василенко, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03-15)
      У статті розглядаються деякі аспекти актуальної проблеми сучасного стану викладання іноземних мов у процесі підготовки майбутніх фахівців до участі в міжкультурному діалозі.