Now showing items 1-1 of 1

    • Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства 

      Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lіshchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
      Статтю присвячено проблемі вибору базової конкурентної стратегії підприємства. Запропоновано методичний підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства, що передбачає формування гібридних генеричних стратегій, який ...