Now showing items 1-8 of 8

  • Statistical Evaluation of Correlation between Labor Supply and Demand: Methodology and Practice 

   Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Kovalevskyi, Yu. A.; Ковалевський, Юрій Анатолійович; Ковалевский, Юрий Анатольевич (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
   The aim of study is to justify theoretical and methodological principles and statistical tools for comprehensive analysis and evaluation of the correlation between labor demand and supply at the labor market. The place and ...
  • Вектори аналізу балансу підприємства 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Розглянуто загальні теоретичні підходи щодо аналізу фінансового звіту «Баланс», конкретизовано сутність поняття «фінансовий стан підприємства», уточнено мету, завдання та напрями аналізу балансу підприємства у сучасних ...
  • Методи нарахування амортизації основних засобів 

   Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У статті розглянуто методи нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку.
  • Моделювання механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою 

   Галіцин, Володимир Костянтинович; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена моделюванню механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою на прикладі процесу розподілу ресурсів. Здійснено синтез механізмів планування. Побудовано моделі механізмів ...
  • Напрями вдосконалення механізму державного регулювання у сфері агросоціальних відносин 

   Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oleksandra; Ольшанская, Александра Владимировна; Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr; Еранкин, Александр Александрович (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2014)
   The article deals with the current state of development of agrosocial relations that affect the economic opportunities of social and environmental transformation in rural areas. It is substantiated the necessity and the ...
  • Організація складання та представлення грошово-кредитної статистики 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-23)
   В статті наведено загальну схему та основні принципи складання та оприлюднення даних грошово-кредитної статистики.
  • Типи фінансової стійкості компаній і методика їх визначення за рекомендованою формою балансу з незначними обсягами запасів 

   Лахтіонова, Людмила Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-10)
   Розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно типів фінансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому та зовнішньому фінансовому аналізі, надана критична оцінка різним точкам зору з цього питання. Запропонованомваріанти ...
  • Уточнення змісту та назв розділів активу балансу 

   Мервенецька, Вікторія Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   В статті надано рекомендації щодо уточнення змісту та назв розділів активу балансу відповідно до економічного змісту відображуваних операцій.