Now showing items 1-6 of 6

  • Дискурсивний підхід до аналізу витрат за економічними елементами на прикладі олійно-жирових підприємств 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Тернопільський національний економічний університет, 2015)
   Традиційні методи факторного аналізу витрат за економічними елементами, такі, як ланцюгові підстановки, інтегральний та логарифмічний методи, якщо їх використовувати кожен окремо в сучасних ринкових конкурентних умовах, ...
  • Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика 

   Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її ...
  • Комплексний аналіз витрат операційної діяльності підприємства 

   Кулик, Наталія Михайлівна; Kulіk, Nataliia Mykhailivna; Кулик, НатальяМихайловна; Абрамова, Олена Володимирівна; Abramova, Olena Volodymyrivna; Абрамова, Елена Владимировна; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (The University of Chicago Press, 2018-07)
   В статті сформульовано наукову гіпотезу щодо розуміння комплексного аналізу операційних витрат підприємства як ключового інструмента одночасного пошуку резервів мінімізації собівартості продукції та досягнення лідерства ...
  • Методичні засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів 

   Бойко, Юлія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Удосконалено методичні засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Складено схему джерел формування системи статистичних показників податкових надходжень до бюджету. Визначено основні напрями ...
  • Практичне застосування факторного аналізу для підприємства зі збалансованою системою показників 

   Богдан, Ірина Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-17)
   Проаналізовано кожний фактор підприємства із збалансованою системою показників. Наведено його визначення, характеристика і вплив на величину собівартості кожного фактора. Аналіз проведено на кількох видах продукції одного ...
  • Складники міждисциплінарного потенціалу мовної підготовки студентів економічного ВНЗ 

   Случайна, Лариса Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-05)
   У статті проаналізовано складники міждисциплінарного потенціалу мовних дисциплін в економічному ВНЗ та запропоновано методологічний інструментарій для здійснення наукових досліджень та освітньої діяльності у царині мовних, ...