Now showing items 1-1 of 1

    • Obcość języka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polaków na Ukrainie) 

      Biłonożko, Eugeniusz; Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 2013)
      Autor rozważa problem tożsamości narodowej Polaków na Ukrainie. Wyjaśnia powody, dla których Polonia ukraińska nie włada językiem ojczystym, naświetla przyczyny regionalizacji tożsamości polskiej na Ukrainie.