Now showing items 1-1 of 1

    • Трудова адаптація персоналу як складова кадрової політики в сучасних умовах 

      Крючко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20)
      Стаття присвячена формуванню первинної та вторинної трудової адаптації персоналу як складової кадрової політики на підприємствах в умовах ринкової трансформації економіки України. Визначено сутність, цілі та чинники ...