Now showing items 1-3 of 3

  • Економічна ефективність використання матеріально-технічних ресурсів у зерновій галузі 

   Воронянська, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті досліджено стан забезпеченості і економічної ефективності використання оборотних засобів та матеріально-технічних ресурсів у галузі виробництва зерна. Досліджено рівень витрат праці та грошових коштів на виробництво ...
  • Особенности формирования внутрифирменной политики оплаты труда на предприятиях 

   Маковская, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-21)
   Рассмотрены принципы и методологические основы формирования внутрифирменной политики оплаты труда. Выявлены особенности зарплатообразования на микроуровне. Выделены особенности и дана характеристика структуры заработной ...
  • Стратегічний аналіз ефективності витрат на персонал: методологічні та методичні аспекти 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2016-06)
   Обґрунтовано необхідність аналізу ефективності витрат на персонал з урахуванням потреб стратегічного управління. Уточнено економічну сутність поняття «мотивація» та виокремлено основні її форми. Систематизовано найважливіші ...