Now showing items 1-5 of 5

  • Застосування дерев класифікації та регресії до прогнозування часових рядів фінансових інструментів 

   Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Робота присвячена задачам прогнозування часових рядів фінансових інструментів з використанням методів і моделей машинного навчання. Запропоновано алгоритм бінарного авторегресійного дерева (BART), який є більш придатним для ...
  • Методологічні аспекти моделювання розвитку та життєздатності систем і контрагентів цифрової економіки 

   Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, Valdemar; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2018)
   Метою статті є дослідження та узагальнення методологічних підходів до моделювання економічного розвитку та життєздатності економічних систем із урахуванням ризику, змінення їхніх цілей, статусу та поводження в цифровій ...
  • Моделі машинного навчання в маркетингових дослідженнях ринку продуктів харчування 

   Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна; Гузенко, Оксана Юріївна; Huzenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Розглянуто питання розробки математичного інструментарію дослідження тенденцій формування попиту та прогнозування розвитку ринку продуктів харчування. Встановлено, що процес реалізації та продажів морозива у торговельних ...
  • Оцінювання рівня економічної безпеки на підґрунті моделювання знань 

   Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, O. S.; Катунина, Ольга Сергеевна; Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Розглянуто питання розроблення методології та математичного інструментарію моделювання економічної безпеки. Доведено, що в інформаційному суспільстві предиктивні модельні технології є зростаючим ресурсом безпеки. Розглянуто ...
  • Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації 

   Ковальчук, К. Ф.; Никитенко, О. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20)
   У статті проведено аналіз розроблених раніше економіко‐математичних моделей прогнозування розвитку фінансових часових рядів. Побудовано модель управління фінансовими інструментами з використанням методу нечіткоїапроксимації для  ...