Now showing items 1-1 of 1

    • Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування 

      Луцій, Олександр; Весперіс, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-09)
      У межах статті проведено ґрунтовний аналіз об'єктів дослідження, який дозволив з'ясувати головні проблеми сучасних вагоноремонтних заводів. Такими проблемами виявились обмеженість функцій, які реалізуються маркетинговою ...