Now showing items 1-1 of 1

    • Методичні основи оцінки ефективності трудових ресурсів 

      Бурбела, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
      У статті досліджено показники оцінки використання трудових ресурсів. Проведено аналіз ефективності використання праці найманих працівників за видами економічної діяльності в Україні.