Now showing items 1-4 of 4

  • Конкурентоспроможність сільськогосподарського виробництва в умовах поглиблення євро інтеграційних відносин 

   Легеза, Д. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У роботі досліджуються проблеми конкурентоспроможності продукції сільського господарства України на світовому ринку. Визначено перелік видів продукції з найвагомішим експортним потенціалом.
  • Моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань 

   Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-09)
   Дисертація містить результати дослідження процесів вексельних розрахунків в Україні з урахуванням невизначеності, розпливчастості, конфліктності і породжуваного ними ризику. В роботі розбудовано концептуальні підходи, ...
  • Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві 

   Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Sergei; Демьяненко, Сергей Иванович; Фомічов, М. В.; Fomichov, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   статті досліджено доцільність запровадження системи зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналізовано показники урожайності основних сільськогосподарських культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної ...
  • Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва 

   Гринчук, Т. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-13)
   У статті обґрунтовано значення сучасного зерновиробництва, здійснено порівняння тенденцій виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області і України в цілому. Проаналізовано сучасну динаміку ...