Now showing items 1-1 of 1

    • Моделювання впливу метеофакторів на врожайність озимої пшениці 

      Грицюк, П. М. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-22)
      Робота присвячена побудові регресійних прогнозних моделей врожайності для областей України. В якості регресорів використано місячні значення сум опадів та середньодобових температур. Проведено порівняння точності регресійних ...