Show simple item record

dc.contributor.authorНіколаєв, Євген Борисовичuk
dc.contributor.authorNikolajev, Evgenen
dc.date.accessioned2012-01-03T12:16:40Zen
dc.date.available2012-01-03T12:16:40Zen
dc.date.issued2011-11
dc.identifier.citationНіколаєв Є. Б. Проблематика соціальної безпеки у контексті навчального курсу «Соціально-економічна безпека» / Є. Б. Ніколаєв // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: В. С. Бакіров (відп. ред) [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 17. – С. 399-404.uk
dc.identifier.issn2073-9591en
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1003en
dc.description.abstractУ статті розглядається досвід вибору складових соціальної безпеки, які було включено до навчальної програми із дисципліни „Соціально-економічна безпека”, розробленої у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Викладено основні передумови, із яких виходив авторський колектив при розробці відповідної частини програми. Наведено перелік питань, що розкривають зміст двох присвячених соціальній безпеці тем дисципліни. В одній із тем подано основні підходи вітчизняних фахівців до вивчення соціальної безпеки, а в іншій – кілька західних концепцій, пов’язаних із безпекою особи. Приділяється увага дидактичним особливостям та проблемам викладу цих питань студентам.uk
dc.description.abstractThe article shares the experience of determining the aspects of social security that were included into the syllabus of the “Social and Economic Security” course in Vadym Hetman Kyiv National University of Economics. We review the major premises which were considered when composing the relative part of the syllabus. The list of questions related to social security allows us to devote two topics of the course to the subject. The first topic explains the main approaches of Ukrainian and Russian specialists to the problems of social security. The second topic reviews several Western concepts and approaches to the security of an individual. Didactic peculiarities and problems of explaining these topics to students are also laid out.en
dc.language.isouken
dc.publisherХарківський національний університет імені В. Н. Каразінаuk
dc.subjectсоціальна безпекаuk
dc.subjectлюдська безпекаuk
dc.subjectнавчальна програмаuk
dc.subjectакадемічна дисциплінаuk
dc.subjectsocial securityen
dc.subjecthuman securityen
dc.subjectsyllabusen
dc.subjectacademic disciplineen
dc.titleПроблематика соціальної безпеки у контексті навчального курсу «Соціально-економічна безпека»uk
dc.title.alternativeSubject matter of social security in the “Social and Economic Security” teaching courseen
dc.typeArticleen
dc.subject.udc351.863:371.214.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record