Show simple item record

dc.contributor.authorЛазаренко, Юлія Олександрівна
dc.date.accessioned2012-01-13T11:38:42Z
dc.date.available2012-01-13T11:38:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationЛазаренко Ю. О. Інноваційна активність підприємства як економічна категорія / Ю. О. Лазаренко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 40–48.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1042
dc.description.abstractУ статті висвітлено існуючі теоретичні підходи щодо визначення категорії «інноваційна активність», розглянуто їх ключові особливості, виокремлено напрямки та основні показники, за якими здійснюється оцінка рівня інноваційної активності підприємства в межах зазначених підходів. Досліджено відмінності між традиційними та інноваційними суб’єктами малого підприємництва, виокремлено особливості малих підприємств інноваційного типу. На підставі узагальнення переваг та недоліків розглянутих теоретичних підходів запропоновано авторське визначення категорії «інноваційна активність малого підприємства» та наведено її найважливіші характеристики.uk
dc.description.abstractThe article is dedicated to the problem of definition of the essence of innovation activity as an economic category. The theoretical approaches to the definition of innovation activity and their key features are analyzed in the article; basic indicators used to assess the level of innovation activity of the enterprise are also reviewed. The definition of innovation activity of small enterprise is offered on the basis of summarizing the advantages and disadvantages of the considered theoretical approaches. Essential features of this category are also considered in the article. Differences between traditional and innovative small enterprises are also examined in the article; special attention is given to innovative small businesses.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваційна активністьuk
dc.subjectінноваційна діяльністьuk
dc.subjectінноваційний потенціалuk
dc.subjectінноваційно-активне підприємствоuk
dc.titleІнноваційна активність підприємства як економічна категоріяuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.341.1:658.589uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record