Show simple item record

dc.contributor.authorКасянчук, Тетяна Василівна
dc.date.accessioned2012-01-13T11:57:49Z
dc.date.available2012-01-13T11:57:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationКасянчук Т. В. Інтерналізація трансакцій як спосіб незапланованої адаптації підприємств до умов вертикально неспроможного ринку / Т. В. Касянчук // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 173–178.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1046
dc.description.abstractУ статті досліджено різні підходи щодо трактування поняття «специфіка активу», узагальнено та охарактеризовано наукові погляди на види специфіки активу, обґрунтовано визначальну роль специфіки активу у процесі формування інтегрованих та диверсифікованих підприємств, зроблено припущення про існування залежності між ступенем диверсифікації підприємств і видом специфіки активу у відповідній галузі.uk
dc.description.abstractDifferent approaches of interpretation of concept of «asset's specificity» were investigated in the article. Different approaches to classification of the types of asset's specificity were generalized, the defining role of asset's specificity in the process of forming of the integrated and diversified enterprises was grounded, the supposition about existence of dependence between the degree of diversification of enterprise and the type of asset's specificity of enterprise in corresponding industry was offered.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectспецифіка активуuk
dc.subjectвертикальна неспроможність ринкуuk
dc.subjectінтерналізаціяuk
dc.titleІнтерналізація трансакцій як спосіб незапланованої адаптації підприємств до умов вертикально неспроможного ринкуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.33 (477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record