Show simple item record

dc.contributor.authorКрюкова, Інна Олексіївнаuk
dc.contributor.authorKrjukova, Innaen
dc.date.accessioned2012-01-16T14:11:15Zen
dc.date.available2012-01-16T14:11:15Zen
dc.date.issued2010-05-17
dc.identifier.citationКрюкова І. О. Дидактичні інструменти формування навички творчого економічного мислення / І. О. Крюкова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 208–213.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1070en
dc.description.abstractУ статті розкрито особливості використання деяких дидактичних форм навчальної роботи, які сприяють формуванню у студентів креативної аналітичної навички. Конструктивний творчий ефект колективного інтелекту студентів продемонстровано на прикладі тренінгового заняття за навчальним курсом «Соціально-економічна безпека».uk
dc.description.abstractIn the article the peculiarities of usage of some didactic forms in training work that contribute to the formation of creative analytical skills in students’ activity are fully described. The constructive creative effect of collective students’ intellect is demonstrated on the example of training lesson according to the training course «Social-economic security».en
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectессеuk
dc.subjectмозговий штурмuk
dc.subjectдиспутuk
dc.subjectопонуванняuk
dc.subjectрецензуванняuk
dc.subjectрезюмуванняuk
dc.subjectпроблемні інтерактивні лекціїuk
dc.subjectколективний інтелектuk
dc.subjectтренінгuk
dc.subjectсоціально-економічна безпекаuk
dc.subjectessaysen
dc.subjectbrainstormingen
dc.subjectdebateen
dc.subjectopposeen
dc.subjectsummarizingen
dc.subjectproblem interactive lecturesen
dc.subjectcollective intelligenceen
dc.subjecttrainingen
dc.subjectsocio-economic securityen
dc.subjectreviewingen
dc.titleДидактичні інструменти формування навички творчого економічного мисленняuk
dc.title.alternativeDidactic instruments of skill formation of creative economic thinkingen
dc.typeArticleen
dc.subject.udc330.101:37.091.33uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record