Show simple item record

dc.contributor.authorКлокар, О. О.
dc.date.accessioned2012-02-15T11:49:47Z
dc.date.available2012-02-15T11:49:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationКлокар О. О. Характеристика та підвищення якості відтворення робочої сили в аграрному секторі економіки / О. О. Клокар // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 211–217.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1101
dc.description.abstractСформовано основні підходи щодо економічної оцінки та підвищення ефективності трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Визначено провідні соціально-економічні показники на макро та мікро рівнях, що відображають якість використання робочої сили й проаналізовано залежність між ними. Це сприятиме розробці дієвих заходів впливу на якість трудового життя аграріїв.uk
dc.description.abstractBasic approaches are formed in relation to an economic evaluation and increase of efficiency of labour resources of agricultural enterprises. Certainly leading socio-economic indexes on macro and mikro levels which represent quality of the use of labour force and dependence is analysed between them. It will be instrumental in development of effective measures of influence on quality of labour life of agrarians.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectробоча силаuk
dc.subjectтрудова мотиваціяuk
dc.subjectпродуктивність праціuk
dc.subjectаграрний сектор економікиuk
dc.subjectlabour forceuk
dc.subjectlabour motivationuk
dc.subjectlabour productivityuk
dc.subjectagrarian sector of economyuk
dc.titleХарактеристика та підвищення якості відтворення робочої сили в аграрному секторі економікиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc631.158:331.522.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record