Останні додані

 • Використання IT-технологій на заняттях з іноземних мов як засіб формування інтелектуального капіталу 

  Червінська, Лариса Михайлівна; Chervinska, L.; Червинская, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Перелічено освітні проблеми сучасності, пов’язані з формуванням людського капіталу. Виділено основні принципи та складові навчального процесу. Висвітлено переваги викладaння іноземних мов із використанням інформаційно-ко ...
 • Інновації у викладанні іноземних мов в умовах змішаного навчання 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Предметом розгляду статті є питання ефективного впровадження в навчальний процес сучасних цифрових технологій в умовах переходу до змішаного навчання. Розглянуто певні переваги та недоліки вивчення іноземної мови через ...
 • До питання компетентнісної моделі мовленнєвої комунікації 

  Андрієнко, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті піднято важливе питання розвитку комунікативної компетенції, наводиться та розглядається модель її формування, розглядаються складники мовленнєвої комунікації, наголошується на важливість її розвитку в умовах ...
 • Економіка мови: аспект комунікації 

  Лавриненко, Тетяна Петрівна; Lavrynenko, Tetiana; Лавриненко, Татьяна Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглядаються історичні витоки та сучасний стан теоретичних та практичних питань розвитку економіки мови під кутом зору економічної комунікації. Визначено основний спектр ідей та думок притаманних дослідженням ...
 • Економіка вражень як джерело конкурентоспроможності 

  Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, V. M.; Кужель, Вячеслав Николаевич; Нікуліна, Софія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Один з найважливіших глобальних трендів в продажах і маркетингу на сьогодні - розповсюдження використання економіки вражень адже виробники, представники сервісних компаній, приділяють увагу не лише вартості і якості продуктів ...
 • Перспективи використання продуктового підходу в управлінні 

  Дима, Олександр Олексійович; Dyma, Oleksandr; Дыма, Александр Алексеевич; Кужель, Юрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Динамічні та непередбачувані зміни, популяризація цифрових технологій ставлять нові задачі виробникам з одного боку та відкривають нові можливості в області генерації ініціатив, розробки і виведення на ринок інноваційних ...
 • Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2017)
  Мета статті – аналіз постійного підвищення кваліфікації представників актуарної професії в Канаді з огляду на міжнародний стандарт, розроблений МАА. За допомогою методу компаративного аналізу в ході дослідження було ...
 • The development of university-based actuarial education in Canada 

  Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017)
  The paper is aimed at figuring out the current state of actuarial education provided by Canadian universities tracing the peculiarities of its development and concentrating mainly on the process of the University ...
 • Щодо питання про важливість підготовки кваліфікованих актуаріїв через призму їх функціональних обов’язків 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017)
  Стаття присвячення розгляду ключових обов’язків актуаріїв з позиції взаємодії зазначених спеціалістів з андеррайтерами. Здійснюється обґрунтування важливості якісного виконання покладеної на них відповідальності для ...
 • Світовий досвід професійної підготовки актуаріїв: особливості та тенденції розвитку 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2017)
  У статті розглядається специфіка актуарної освіти у світовому розрізі, здійснюється аналіз організаційних форм здобуття кваліфікації актуарія, котрі характеризуються високим ступенем розрізненості. Виокремлюються формальна, ...
 • Роль професійних обє'днань у підготовці сучасного фахівця 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2019-10)
  Проаналізовано перспективи розвитку вищої освіти в умовах кризи класичного університету та можливостей, які відкриває взаємодія освіти та бізнесу на індивідуальному, інституційному та соціальному рівнях. Здійснено ...
 • Сучасні підходи до викладання іноземної мови в немновному ЗВО: дизайн-мислення 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020)
  Статтю присвячено опису методики та аналізу ефективності використання технології дизайн-мислення на заняттях з іноземної мови для інженерних спеціальностей авіаційного профілю. Виокремлено ряд проблем викладання іноземної ...
 • Peculiar features of attaining the CERA designation in Canada 

  Fursenko, Tetiana; Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Хмельницький національний університет, 2018)
  The article sets out peculiar features of attaining the CERA credential from the Canadian Institute of Actuaries. The analysis results show that there are scores of ways available to candidates perusing the aim of becoming ...
 • Роль професійних об’єднань у системі моніторингу якості освітніх послуг у закладах вищої освіти Канади 

  Фурсенко, Тетяна Миколаївна; Fursenko, T.; Фурсенко, Татьяна Николаевна (Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018)
  Стаття присвячена аналізу перспективних напрямків модернізації функціонування університетської освіти на сучасному етапі, зокрема висвітленню ролі професійних об’єднань у системі моніторингу якості надання освітніх послуг ...
 • Економічний потенціал туристичної індустрії як чинник економічного розвитку країни 

  Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна (Університет митної справи та фінансів, 2021-04-16)
 • Соціальні та медіакомунікації і маркетинг 

  Шишигіна, Лілія Сергіївна; Shyshуhina, Liliia; Шишигина, Лилия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-30)
 • Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении 

  Плотникова, Елена Валерьевна; Plotnikova, Olena; Плотнікова, Олена Валеріївна (Маріупольський державний університет, 2011)
  Данная публикация представляет собой фондовую лекцию кафедры иностранных языков, прочитанную по дисциплине Современные технологии обучения иностранному языку и подготовки к внешнему тестированию. В плане лекции четыре ...
 • Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у вищих навчальних закладах 

  Плотнікова, Олена Валеріївна; Plotnikova, Olena; Плотникова, Елена Валерьевна (Маріупольський державний університет, 2012)
  Завдання модернізації не можуть бути вирішені без впровадження інформаційних технологій в усі ії сфери. Використання інформаційних технологій дає поштовх до розвитку традиційних видів діяльності студентів. Правильно ...
 • Проблема ідеологізації економічних досліджень: пошук способів усунення ідеологічного з економічних досліджень 

  Савченко, Андрій Ф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-30)
 • Contemporary philosophy in search of the elusive human consciousness 

  Bondar, Svitlana; Бондар, Світлана Валеріївна; Бондарь, Светлана Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-30)

Переглянути більше