Show simple item record

dc.contributor.authorБагаєва, О. Ю.
dc.date.accessioned2012-02-24T12:27:06Z
dc.date.available2012-02-24T12:27:06Z
dc.date.issued2011-03-20
dc.identifier.citationБагаєва О. Ю. Управління раціональним використанням земельних ресурсів / О. Ю. Багаєва // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 15–20.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1140
dc.description.abstractУ статті розглянуто основні проблеми раціонального використання земельних ресурсів, які полягають у потребі вдосконалення та структурній перебудові матеріально-технічної бази. Розроблено нові підходи щодо способів ефективного використання земельних ресурсів, обґрунтовано стратегічні напрями вдосконалення їх використання.uk
dc.description.abstractIn this paper, the main problems of land management, consisting in the need to improve and restructure the material and technical base. New approaches on how the effective use of land resources, grounded strategic ways to use them.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены главные проблемы рационального использования земельных ресурсов, заключающиеся в потребности совершенствования и структурной перестройке материально-технической базы. Разработаны новые подходы относительно способов эффективного использования земельных ресурсов, обоснованы стратегические направления совершенствования их использовании.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectземельні ресурсиuk
dc.subjectвикористання земельuk
dc.subjectраціональністьuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectсільське господарствоuk
dc.subjectland resourcesuk
dc.subjectland useuk
dc.subjectrationalityuk
dc.subjectefficiencyuk
dc.subjectagricultureuk
dc.subjectземельные ресурсы
dc.subjectиспользования земель
dc.subjectрациональность
dc.subjectэффективность
dc.subjectсельское хозяйство
dc.titleУправління раціональним використанням земельних ресурсівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc332.356uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record