Show simple item record

dc.contributor.authorКолодій, М. В.
dc.contributor.authorКолодій, А. В.
dc.date.accessioned2012-02-27T14:16:06Z
dc.date.available2012-02-27T14:16:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationКолодій М. В. Удосконалення фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки / М. В. Колодій, А. В. Колодій // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 120–128.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1154
dc.description.abstractУ статті розглянуто тенденції розвитку приватного підприємництва в аграрному секторі та зроблено аналіз чинників, що гальмують його розвиток. Запропоновано напрями з удосконалення системи фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки.uk
dc.description.abstractProgress trends of private enterprise in an agrarian sector and the analysis of factors which slow down development are considered. Directions for improvement of the finance and credit support of subjects of entrepreneurial activity in the agrarian sector of economy are offered.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectфінансово-кредитне забезпеченняuk
dc.subjectпідприємницька діяльністьuk
dc.subjectінструменти і важелі фінансово-кредитного забезпеченняuk
dc.subjectфінансові гарантії повернення кредитівuk
dc.subjectстрахування фінансових ризиківuk
dc.subjectfinance and credit supplyuk
dc.subjectentrepreneurial activityuk
dc.subjectinstruments and levers of the finance and credit supportuk
dc.subjectfinancial guarantees of returning of creditsuk
dc.subjectinsurance of financial risksuk
dc.titleУдосконалення фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності в аграрному секторі економікиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.439:637.12 (477.83)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record