Now showing items 21-33 of 33

  • Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання 

   Дрига, Сергій Георгійович; Druga, S. G.; Щукін, Б. М.; Schukin, B. M.; Манцуров, Дмитро Ігорович; Mantsurov, D. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена проблемним питанням розробки концептуальних засад оцінювання впливу інновацій на темпи економічного зростання та моделювання на цій основі ефективної інноваційно-інвестиційної політики держави, як складової ...
  • Використання кількох принципів оптимальності в оцінці результативності проектів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері 

   Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, A.; Никифоров, Анатолий Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто проблему оцінки результативності проектів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері в умовах невизначеності з використанням різних принципів оптимальності. Відмічено, що умови невизначеності ...
  • Дослідження ролі та способів впливу бренду на поведінку внутрішнього і зовнішнього споживача 

   Сайгайдак, М. П.; Sagaidak, М. P.; Лавреньов, Н. К.; Lavrenоv, N. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Визначено роль і здійснено дослідження способів впливу бренду на внутрішнього і зовнішнього споживача в системі традиційного й внутрішнього маркетингу.
  • Ключові тенденції розвитку науково-технологічного співробітництва в ЄС 

   Бєлєнький, Олексій Юрійович; Belenkiy, O. Y.; Беленький, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розкрито сучасні форми та особливості розвитку науково-технологічного співробітництва країн-членів Європейського Союзу. Проаналізовано механізми підтримки міждержавної інноваційної співпраці, її стратегічні цілі, ...
  • Освіта як фактор макроекономічного розвитку в сучасному світі 

   Авксєнтьєв, М. Ю.; Avksientiev, M.; Павленко, В. П.; Pavlenko, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті викладено матеріал, який стосується доведення значного впливу вищої освіти на макроекономічний розвиток держави. Наведено конкретні статистичні дані аналізу, які підтверджують той факт, що освіта впливає на ...
  • Державна фінансова підтримка інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва 

   Буряк, Леонід Дмитрович; Буряк, Леонид Дмитриевич; Павліковський, Анатолій Миколайович; Павликовский, Анатолий Николаевич; Кремпова, Наталія Леонідівна; Кремпова, Наталия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проведено аналіз стану інвестиційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, розглянуто основні форми державної фінансової підтримки малих підприємств, удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької ...
  • Аргументи на користь «жорсткої» вертикальної інтеграції 

   Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович; Іваськo, Інна Михайлівна; Ivasco, I. M.; Ивасько, И. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Метою статті є дослідження: теоретичних і методологічних основ формування стратегій розвитку підприємств на вітчизняному товарному ринку; ефективність використання стратегії вертикальної інтеграції на засадах аналізу переваг ...
  • Розвиток інноваційного підприємництва: теоретико-методологічні та правові засади 

   Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, I. A.; Павленко, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено сутність економічних категорій «інновації», «інноваційне підпри-ємництво», «національна інноваційна система». Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорій інноваційного підприємництва та класифікацію ...
  • Методичні особливості оцінки ефективності реалізації проектів розвитку підприємства 

   Марченко, Максим Михайлович; Marchenko, M. M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено підходи до оцінки розвитку компанії, надано методичні рекомендації з оцінки ефективності реалізації проектів розвитку підприємства на основі виділення проектів ринково-позиційного типу ринкової поведінкита ...
  • Політика управління валютним ризиком банку 

   Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Закономірності валютної торгівлі та прогнозування динаміки валютних курсів впливають на прийняття ефективних управлінських рішень комерційного банку. Валютні ризики виникають у результаті несприятливих змін валютних курсів. ...
  • Базис концепції соціально-відповідального маркетингу у дослідженнях і стратегіях модифікації поведінки споживачів 

   Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, O.; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Стаття присвячена актуальним проблемам визначення базису закономірностей розвитку соціально-відповідального маркетингу. Розроблено пропозиції по вдосконаленню оцінювання ефективності діяльності підприємств на принципах ...
  • Статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці в Україні 

   Луняк, Ірина Вікторівна; Lunyak, I.; Луняк, Ирина Викторовна; Петухова, Олена Анатоліївна; Petyhova, O.; Петухова, Елена Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті проведено статистичне оцінювання гендерних нерівностей в оплаті праці за видами економічної діяльності та регіонами України. Здійснено групування регіонів за співвідношенням заробітної плати жінок і чоловіків.
  • Професійні посередники на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів 

   Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто роль професійних посередників на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (ІРО). Зокрема, визначено основні завдання, які переслідують учасники процесу ІРО. Досліджено функції андеррайтера, ...