Now showing items 1-1 of 1

    • Стратегічна адаптація підприємств: практичні аспекти 

      Гребешков, Олексій Миколайович; Grebeshkov, Oleksii; Гребешков, Алексей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      Надзвичайна динамічність сучасного бізнес-середовища вимагає, на думку автора, перегляду традиційного в сучасній теорії та практиці менеджменту підходу до циклу стратегічного планування на підприємстві. У статті запропоновано ...