Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина 

  Рижук, Юлія Миколаївна; Ryzhuk, Juliya; Рыжук, Юлия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розкривається сутність міжнародних стандартів економічних прав і свобод, а також аналізуються положення основних міжнародних актів у сфері економічних прав і свобод людини і громадянина.
 • Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання 

  Ратушний, Сергій Миколайович; Ratushnyi, Sergiy; Ратушный, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті здійснюється спроба аналізу якісних відмінностей міжнародних інтеграційних відносин та обґрунтування закономірностей і перспектив розвитку їх правового регулювання у взаємодії національних, міжнародних та ...
 • «Захищаю кого хочу та як хочу» або Російська модель відповідальності за захист (R2R) 

  Назаренко, Олена Аркадіївна; Nazarenko, Olena; Назаренко, Елена Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено концепцію відповідальності за захист (R2P). В основі концепції новий погляд на суверенітет, який покладає на держави обов’язок захищати своє населення від геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людяності, ...
 • Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця 

  Медведенко, Юлія В.; Medvedenko, Yulia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Розглянуто та досліджено нормативно-правові акти, що регулюють порядок отримання згоди фізичної особи на обробку її даних. Автором наведені типові ситуації з якими володілець персональних даних може зустрітися у своїй ...
 • Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні 

  Комар, Євгеній Г.; Komar, Evgeniy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Аналізується система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного характеру, які регулюють здійснення капітального будівництва в Україні. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про значний ...
 • Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору 

  Жирун, Анна В.; Zhyrun, Anna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Наукова стаття присвячена дослідженню поняття «принцип свободи договору», аналізу особливостей імплементації принципу свободи договору в господарських відносинах та обмежень дії даного принципу в господарських договірних ...
 • Посередник — ключова ланка процесу медіації 

  Вознюк, Надія О.; Vozniuk, Nadiia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Стаття присвячена загальному огляду статусу та ролі медіатора під час вирішення спорів. Окрему увагу зосереджено на можливості та перевагах передачі функцій медіатора адвокатам і нотаріусам. В статті наводяться дослідження ...
 • Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії 

  Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті аналізуються теоретичні аспекти визначення та співвідношення понять інформація, послуга, реклама, рекламна послуга.
 • Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель 

  Шматова, Юлія Олександрівна; Shmatova, Julia; Шматова, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено поняття «контроль», «державні закупівлі» та визначено категорію «контроль за проведенням процедур державних закупівель». Проаналізовано сучасний стан здійснення контролю за проведенням процедур державних закупівель, ...
 • Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві 

  Намясенко, Ольга Кузьмінівна; Namiasenko, Olga; Намясенко, Ольга Кузьминична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Статтю присвячено проблемі зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві України. Розглянуто окремі аспекти зловживання з боку різних учасників господарського процесу, приклади відповідальності за зловживання ...
 • Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення 

  Літошенко, Олена Святославівна; Litoshenko, Olena; Литошенко, Елена Святославовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті досліджена сутність та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель, встановлені об’єкти мораторію та коло суб’єктів, на яких він розповсюджується. Проаналізований вплив мораторію на економіку країни, ...
 • Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі 

  Виноградова, Ганна Валеріївна; Vinogradova, Hanna; Виноградова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено характерні особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг в аспекті реалізації прав споживачів на перевірку якості послуг. Виявлені деякі проблеми, які перешкоджають ...
 • Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні 

  Василенко, Ольга С.; Vasylenko, Olga; Василенко, Ольга С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Наукова стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку системи місцевого оподаткування в Україні. Проаналізовано правову природу діючих місцевих податків і зборів в Україні та розкрито основні теоретичні концепції ...
 • Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України 

  Науменко, Ірина Ігорівна; Naumenko, Iryna; Науменко, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті досліджено правове регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу, виокремлено його спільні та відмінні риси. Проведено аналіз підходів до поняття «бюджетне право», визначення сфери дії бюджетного ...
 • Новели податкового законодавства України у сучасних умовах 

  Хатнюк, Наталія Сергіївна; Khatniuk, Nataliia; Хатнюк, Наталия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Наукова стаття присвячена дослідженню новел сучасної системи оподаткування та останніх змін податкового законодавства України в умовах реформаційних процесів. Розкрито основні проблеми та недоліки оновленої системи ...
 • Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні 

  Малютін, Ігор Анатолійович; Maliutіn, Igor; Малютин, Игорь Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У науковій статті досліджуються теоретичні основи доктрини природного права та її роль щодо кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини. Пропонується модель кримінологічного забезпечення захисту прав і ...
 • До питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх: вітчизняний і зарубіжний досвід 

  Васильківська, Ірина Петрівна; Vasylkivska, Iryna; Васильковская, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті аналізуються проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх, намічаються перспективи вдосконалення кримінального законодавства України з урахуванням зарубіжного досвіду.
 • Адміністративно-правове регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні 

  Залевська, Анастасія Іванівна; Zalevska, Anastasiia; Залевская, Анастасия Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено питання адміністративно-правового регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні. Розглянуто загальні засади механізму адміністративно-правового регулювання цієї діяльності. Виявлені проблеми, які ...
 • Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ 

  Богдан, Богдана Володимирівна; Bogdan, Bogdana; Богдан, Богдана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У пропонованій статті розглядається генезис адміністративного судочинства в Україні, досліджено притаманні йому особливі риси, правові засади запровадження для вдосконалення судової системи.
 • Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні 

  Тимчик, Галина Степанівна; Tymchyk, Galina; Тымчик, Галина Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено теоретичні основи поняття «внутрішньо переміщені особи». Вивчено досвід зарубіжних країн щодо правового забезпечення статусу осіб, які вимушені покинути своє місце постійне місце проживання. Виявлені актуальні ...

Переглянути більше