Show simple item record

dc.contributor.authorВасиленко, Ольга С.
dc.contributor.authorVasylenko, Olga
dc.contributor.authorВасиленко, Ольга С.
dc.date.accessioned2015-12-28T14:01:20Z
dc.date.available2015-12-28T14:01:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationВасиленко О. C. Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні / О. С. Василенко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юридичний ф-т ; редкол.: В. Ф. Опришко (головн. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 14. – С. 257–271.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/12388
dc.description.abstractНаукова стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку системи місцевого оподаткування в Україні. Проаналізовано правову природу діючих місцевих податків і зборів в Україні та розкрито основні теоретичні концепції формування доходної частини місцевих бюджетів. Виявлено проблеми та недоліки вітчизняної системи місцевого оподаткування в умовах інтеграції України у європейський простір і запропоновано шляхи, їх вирішення, які вплинуть на перспективний розвиток системи місцевого оподаткування в Україні.uk
dc.description.abstractThe scientific article is devoted to research of modern progress of the system of local taxation trends in Ukraine. The operating legal nature of local taxes and fees is analyzed in Ukraine and basic theoretical conceptions are exposed in relation forming of profitable part of local budgets. Found out problems and lacks of the domestic system of local taxation in the conditions of integration of Ukraine in European space and ways, their decisions which will influence on perspective development of the system of local taxation in Ukraine.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмісцеві бюджетиuk
dc.subjectсистема місцевого оподаткуванняuk
dc.subjectмісцеві податки і збориuk
dc.subjectподаток на майноuk
dc.subjectєдиний податокuk
dc.subjectподаток на нерухоме майноuk
dc.subjectвідмінне від земельної ділянкиuk
dc.subjectплата за землюuk
dc.subjectтранспортний податокuk
dc.subjectlocal budgetsuk
dc.subjectsystem of local taxationuk
dc.subjectlocal taxes and feesuk
dc.subjecttax is on propertyuk
dc.subjectsingle taxuk
dc.subjecttax on real estateuk
dc.subjectdifferent from а lot of landuk
dc.subjectpayment for earthuk
dc.subjecttransport taxuk
dc.titleСучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україніuk
dc.title.alternativeModern tendencies of forming and development of local taxation system in Ukraineuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc346.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record