Show simple item record

dc.contributor.authorКуць, Наталія Вікторівна
dc.contributor.authorKuts, Nataliіa
dc.date.accessioned2016-01-04T13:05:59Z
dc.date.available2016-01-04T13:05:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationКуць Н. В. Класифікація та особливості структури споживання банківських послуг в Україні / Н. В. Куць // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 244–255.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/12513
dc.description.abstractУ статті аналізується різні підходи до розуміння понять «банківський продукт» і «банківська послуга», надано власні пропозиції щодо розмежування та взаємозв’язку вказаних понять, запропоновано новий підхід до їхньої класифікації. На її основі проаналізовано поточний стан і специфічні риси структури споживання банківських послуг українськими споживачами протягом 2013 — на початку 2014 рр.uk
dc.description.abstractThere is the different approaches analysis of the definitions «banking product» and «banking service», the author suggestions regarding their splitting and interconnections are provided, a new base of their classifications is proposed in the article. Taking this into account the actual conditions and specific features of the banking services consumption by Ukrainian customers during 2013- 2014 are considered.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбанківський продуктuk
dc.subjectбанківська послугаuk
dc.subjectфінансова поведінкаuk
dc.subjectпроцес прийняття рішення про покупкуuk
dc.subjectзалучення (зацікавленість) споживачаuk
dc.subjectbanking productuk
dc.subjectbanking serviceuk
dc.subjectfinancial behavioruk
dc.subjectpurchase decision making processuk
dc.subjectcustomer engagementuk
dc.titleКласифікація та особливості структури споживання банківських послуг в Україніuk
dc.title.alternativeClassification and specifics of banking servises consumption in Ukraineuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.717uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record