Show simple item record

dc.contributor.authorСавич, Олександр Петровичuk
dc.contributor.authorSavych, Oleksandren
dc.contributor.authorСавич, Александр Петровичru
dc.date.accessioned2016-01-05T11:54:55Z
dc.date.available2016-01-05T11:54:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationСавич О. П. Ціноутворення виробників легкових автомобілів / О. П. Савич // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 119–127.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/12539
dc.description.abstractАвтомобільний ринок є значною частиною як глобального товарного ринку, так і ринку України. Ринок автомобілів є одним із найконкурентніших ринків, і саме тут впроваджуються всі інновації та технології, як у менеджменті, в маркетингу, так і у виробництві. В статті розглянуто суть ціноутворення, структура ціноутворення, етапи і фактори, які впливають на встановлення цін на глобальном ринку легкових автомобілів. Розраховано формулу роздрібних цін залежно від особливостей ринків, розкрито суть цінової медіани. Важливо правильно встановлювати ціни, так як правильність встановлення ціни веде до отримання високих прибутків компанії.uk
dc.description.abstractThe automotive market is a significant part of both the global commodity market and the Ukrainian market. The car market is one of the most competitive markets, and it is here that all innovations and technologies are implemented, both in management, in marketing, and in production. The article deals with the essence of pricing, the structure of pricing, the stages and factors that influence the pricing of the global market for cars. The article calculates the formula of retail prices depending on the features of markets, the essence of the price median is disclosed in the work. It is important to set prices correctly, as correct pricing leads to high profits of the company.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectaвтомобильний ринокuk
dc.subjectцінаuk
dc.subjectмаркетингuk
dc.subjectціноутворенняuk
dc.subjectсобівартістьuk
dc.subjectринкова доляuk
dc.subjectautomotive marketen
dc.subjectpricingen
dc.subjectpriceen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectmarket shareen
dc.subjectcosten
dc.subjectexpensesen
dc.titleЦіноутворення виробників легкових автомобілівuk
dc.title.alternativePricing of car makersen
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc[339.332:656.96]:629.33/36 (043.3)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record