Now showing items 1-20 of 83

  • Фінансова політика в умовах ринкової трансформації економіки України 

   Гетьман, Вадим Петрович; Hetman, Vadym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 1997-03-20)
   У дисертації обґрунтовані концептуальні підходи до формування фінансової політики в умовах переходу до ринкових відносин. Узагальнено світовий досвід теорії й практиків фінансової політики. Дано розгорнутий ...
  • Фінансове забезпечення медичних закладів в умовах ринкової економіки (на матеріалах медичних закладів м. Києва) 

   Кондратюк, Сергій Якович; Kondratiuk, Sergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1997-10-15)
   Розкрито основні джерела фінансового забезпечення медичних закладів. Проведений критичний аналіз діючого механізму взаєморозрахунків, фінансування та використання ресурсів лікувально-профілактичних закладів. Досліджена ...
  • Організаційно-економічний механізм регулювання заробітної плати і шляхи його вдосконалення (на матеріалах промислових підприємств України) 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
   Дисертація містить наукове обгрунтування концептуальних засад щодо структури і змісту організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати на промислових підприємствах. Розроблено комплекс правових, економічних ...
  • Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів 

   Бойко, Наталія Олександрівна; Boyko, Natalia; Бойко, Наталия Александровна (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 1999)
   Дисертаційна робота присвячена формуванню пізнавального інтересу в учнів у процесі вивчення географії та біології. У дисертації розкривається сутність понять “інтерес”, “інтерес до навчання”, “пізнавальний інтерес”; ...
  • Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету 

   Новосад (Бенч), Лілія Ярославівна; Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya; Бенч, Лилия Ярославовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999-03-12)
   В дисертації досліджуються внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету. На основі дослідження сутнісно-теоретичних засад державного кредиту доведено, що державний кредит є іманентною складовою державних фінансів. ...
  • Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України) 

   Гавриловська, Людмила Миколаївна; Gavrilovska L.; Гавриловская, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-01-14)
   В дисертації розкриті теоретичні і практичні аспекти здійснення розрахунків із застосуванням векселів. Визначено місце векселя, який є одним з найбільш поширеним цінним папером, який дозволяє вирішувати багато важких ...
  • Кримінологічні аспекти сімейного виховання 

   Васильківська, Ірина Петрівна; Vasylkivska, Iryna; Васильковская, Ирина Петровна (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001-01-30)
   Дисертація присвячена дослідженню кримінологічних аспектів сімейно-виховного процесу. Розроблені рекомендації по вдосконаленню чинного законодавства стосовно сімейного виховання у напрямі попередження злочинів ...
  • Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) 

   Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-06-27)
   Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням організації та методики обліку і аудиту основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до ринкових відносин. Досліджено економічну сутність ...
  • Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави 

   Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-11-16)
   Дисертація присвячена розробці системи бюджетного вирівнювання в реалізації регіональної політики держави для задоволення стандартних бюджетних потреб мешканців різних адміністративно-територіальних одиниць. В роботі ...
  • Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу 

   Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
   Дисертація присвячена питанням організації та розвитку лізингового бізнесу в Україні та участі в цьому процесі комерційних банків. У роботі висвітлюються теоретичні засади побудови механізму лізингового бізнесу, проводиться ...
  • Моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань 

   Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-09)
   Дисертація містить результати дослідження процесів вексельних розрахунків в Україні з урахуванням невизначеності, розпливчастості, конфліктності і породжуваного ними ризику. В роботі розбудовано концептуальні підходи, ...
  • Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку 

   Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaytsev, Yuriy; Зайцев, Юрий Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-12-12)
   Дисертація присвячена дослідженню закономірностей становлення якісно нової системи соціально-економічних відносин в Україні, ролі та функцій позаекономічних, соціальних інститутів у цьому процесі. Обгрунтовано необхідність ...
  • Обрядова весільна лексика польської мови 

   Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondarchuk, Larisa (Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 2003)
   Дисертаційну працю присвячено дослідженню весільної обрядової лексики польської мови – назв обрядодій весілля, весільних чинів і предметів, найменувань весільних дій, функцій, імперативних та атрибутивних знаків. Розглядаються ...
  • Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) 

   Бондар, Світлана Валеріївна; Bondar, Svitlana; Бондарь, Светлана Валерьевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003)
   Дисертація присвячена філософсько-естетичному аналізу процесу інтерпретації. Інтерпретація визначається автором як складний інтелектуальний процес, комплексна форма аналізу, що являє собою взаємодію смислових цілісностей, ...
  • Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект 

   Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
   Дисертацію присвячено теоретико-методологічним і прикладним проблемним питанням оцінювання ефективності діяльності центрів зайнятості та розробці рекомендацій щодо вдосконалення процедури визначення резервів підвищення ...
  • Неоліберальні моделі модернізації у суспільствах перехідного типу 

   Бульбенюк, Світлана Степанівна; Bulbeniuk, Svitlana; Бульбенюк, Светлана Степановна (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2004)
   У дисертації проаналізовано еволюцію неолібералізму та особливості втілення у життя неоліберальних проектів реформ у суспільствах перехідного типу. Неолібералізм розглядається як еклектична доктринальна система. Пропонується ...
  • Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні 

   Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, О. M.; Охотникова, Елена Николаевна (Національна академія державної податкової служби України, 2004)
   У дисертації визначаються нові спеціальні терміни щодо адміністративної відповідальності керівника державного підприємства, установи, організації в Україні. Вводиться комплексне поняття відповідальності керівника та ...
  • Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону 

   Громоздова, Лариса Василіївна; Gromozdova, Larisa; Громоздова, Лариса Васильевна (Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства, 2004)
   У роботі досліджено питання наукового управління регіональним економічним розвитком, існуючі підходи, методи та концепції політики регіонального розвитку, вивчено інституціональні підходи в управлінні регіоном, визначено ...
  • Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів 

   Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України., 2004-12-22)
   У дисертації аналізується взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, професійна діяльність менеджера. Здійснено аналіз поняття “саморегуляція”, визначено його психологічний зміст та функції. У дослідженні ...
  • Облік і аналіз нарахування та використання амортизації 

   Городянська, Лариса Володимирівна; Gorodianska, Larysa (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   Дисертацію присвячено подальшому розвитку науково-методологічних і практичних засад обліку й аналізу нарахування та використання амортизації. У роботі досліджено економічний зміст і концепції нарахування амортизації , ...