Останні додані

  • Моделі поділу ринку на торгові зони в нечітких умовах 

    Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    Конкурентна боротьба за ринок збуту привела до виникнення проблеми поділу ринку на торгові зони та появи численних моделей торгових зон. Класичні моделі, які одержали назву «моделі просторової взаємодії», описують поділ ...
  • Об’єднання моделей logit-регресій як комітету експертів для оцінки кредитоспроможності позичальника 

    Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна; Бень, В. П.; Ben’, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    Дослідження присвячено побудові економіко-математичних моделей оцінювання кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Для розв’язання даної задачі застосовано різноманітний математичний інструментарій, зокрема нейромережі ...
  • Унифицированная модель биологически подобного искусственного нейрона с подкреплением 

    Рубаненко, А. Е.; Rubanenko, Oleksandr; Скнар, И. И.; Sknar, Illia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    Статья посвящена вопросу создания алгоритма функционирования биологически подобного искусственного нейрона как информационной единицы искусственной нейронной сети. На данный момент механизмы функционирования биологических ...
  • Нейросетевой подход к моделированию поведения: анализ результатов эксперимента «Общественное благо» 

    Меркулова, Т. В.; Merkulova, Tamara; Кононова, Е. Ю.; Kononova, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    Целью исследования является нейросетевое моделирование типов поведения людей на основе данных лабораторных экспериментов «Общественное благо» (PG game) и интерпретация результатов с точки зрения поведенческих гипотез ...
  • Моделі оцінки кризовості коксохімічних підприємств на основі превентивного підходу 

    Клебанова, Т. С.; Klebanova, Tamara; Коваленко, К. С.; Kovalenko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    У статті представлено та обґрунтовано методологічне засади оцінки кризовості коксохімічних підприємств на основі превентивного підходу, що полягає в розбитті підприємств галузі на класи кризи на базі мінімального набору ...
  • Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено 

    Клебан, Ю. В.; Kleban, Yuriy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    У статті запропоновано новий методологічний підхід до моделювання платоспроможності підприємств на базі нечіткої логіки. В рамках розробленого підходу побудовано економіко-математичну модель, базу нечітких знань якої ...
  • Нечеткий подход к оценке национального индекса удовлетворенности жизнью 

    Иманов, К.; Imanov, Gorkhmaz; Іманов, К.; Байрамов, В.; Bayramov, Vugar (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    В статье рассматриваются проблемы удовлетворенности жизнью населением в конкретных областях жизни, таких как работа, доход, жильё, здоровье, отдых и окружающая природная среда. С этой целью формируется модель оценки ...
  • Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи в умовах скорочення ринку 

    Заруцька, О. П.; Zarutska, Olena; Заруцкая, О. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    Для забезпечення ефективного безвиїзного банківського нагляду з боку регулятора необхідно використовувати інструментарій, адаптований до структури і профілю ризиків банків на певних етапах розвитку системи за допомогою ...
  • Моделювання оцінки іміджу туристично-рекреаційного регіону 

    Грабарєв, Андрій Володимирович; Hrabarіev, Andriy; Грабарев, Андрей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
    Стаття присвячена побудові економіко-математичної моделі оцінювання рівня сформованості іміджу регіону як складової потенціалу розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Проаналізовано сутність іміджу та ...