Show simple item record

dc.contributor.authorЧаус, Володимир Сергійович
dc.contributor.authorChaus, Volodymyr
dc.contributor.authorЧаус, Владимир Сергеевич
dc.date.accessioned2016-02-29T09:07:34Z
dc.date.available2016-02-29T09:07:34Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationЧаус В. Зміни в українській економіці під впливом глобалізаційних процесів і військової агресії Росії / В. Чаус // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 101–103.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/14769
dc.description.abstractДосліджено основні тенденції розвитку вітчизняної економічної системи, вплив на неї глобалізаційних процесів і військової агресії. Визначено домінантну роль аграрного сектора в економічному зростанні України та запропоновані напрями його реформування.uk
dc.description.abstractThe main trends of the national economic system, the influence of globalization and military aggression are investigated. The dominant role of the agricultural sector in the economic growth of Ukraine is defined and areas of reform it are proposed.uk
dc.description.abstractИсследованы основные тенденции развития отечественной экономической системы, влияние на нее глобализационных процессов и военной агрессии. Определено доминантную роль аграрного сектора в экономическом росте Украины и предложены направления его реформирования.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.titleЗміни в українській економіці під впливом глобалізаційних процесів і військової агресії Росіїuk
dc.title.alternativeChanges in the Ukrainian economy under the influence of globalization and military aggression of Russiauk
dc.title.alternativeИзменения в украинской экономике под влиянием глобализационных процессов и военной агрессии Россииuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.43:330.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record