Show simple item record

dc.contributor.authorBarabas, Dmytro
dc.contributor.authorБарабась, Дмитро Олександрович
dc.contributor.authorБарабась, Дмитрий Александрович
dc.contributor.authorVoloshyna, Mariia
dc.contributor.authorВолошина, Марія
dc.contributor.authorВолошина, Мария
dc.date.accessioned2016-02-29T09:59:18Z
dc.date.available2016-02-29T09:59:18Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationBarabas D. Experience of higher education quality evaluating in France and its application / D. Barabas, M. Voloshyna // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 110–113.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/14772
dc.description.abstractThe evolution of the legislative regulation of quality evaluation of French higher education over the last 30 years was revealed according to the analysis of publications and the content of websites of profile institutions. The main institutions, which evaluate the work of higher education institutions, research units, etc., were characterized. The points of discussion at the modern stage of development of the system of quality evaluation of higher education in France were summarized.uk
dc.description.abstractНа основі аналізу публікацій і змісту сайтів профільних організацій розкрито еволюцію законодавчого регулювання оцінювання якості у вищій освіті Франції протягом останніх 30 років. Охарактеризовано основні організації, що оцінюють роботу закладів вищої освіти, дослідницьких підрозділів тощо. Узагальнено дискусійні моменти на сучасному етапі становлення системи оцінювання якості вищої освіти Франції.uk
dc.description.abstractНа основе анализа публикаций и содержания сайтов профильных организаций раскрыто эволюцию законодательного регулирования оценивания качества французского высшего образования за последние 30 лет. Охарактеризованы основные организации, оценивающие работу высших учебных заведений, исследовательских подразделений и т.д. Обобщены дискуссионные моменты на современном этапе становления системы оценивания качества высшего образования Франции.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.titleExperience of higher education quality evaluating in France and its applicationuk
dc.title.alternativeДосвід оцінювання якості вищої освіти Франції та його застосуванняuk
dc.title.alternativeОпыт оценивания качества высшего образования Франции и его применениеuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc378uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record