Show simple item record

dc.contributor.authorКриворучкіна, Олена Володимирівна
dc.contributor.authorKryvoruchkina, Elena
dc.contributor.authorКриворучкина, Елена Владимировна
dc.contributor.authorМаньківська, Наталія Русланівна
dc.contributor.authorMankivska, Natalia
dc.contributor.authorМаньковская, Наталия Руслановна
dc.date.accessioned2016-02-29T12:21:24Z
dc.date.available2016-02-29T12:21:24Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationКриворучкіна О. Адаптація світового досвіду антикризового управління до практики функціонування вітчизняних підприємств / О. Криворучкіна, Н. Маньківська // Антикризове управління економікою України: нові виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15–17 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», каф. макроекон. та держ. упр., Ін-т держ та муніцип. упр. господ. ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 134–136.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/14782
dc.description.abstractУ статті розглянуто деякі аспекти антикризового управління в країнах з ринковою економікою та їх роль у сучасному розвитку суб’єктів господарювання. Узагальнено світовий досвід розв’язання проблем банкрутства підприємств. Запропоновано порівняльний аналіз систем регулювання банкрутства.uk
dc.description.abstractThe article deals with some aspects of crisis management in emerging economies and the role of management in modern development entities. The world experience solving problems bankruptcy. And proposed a comparative analysis of regulating bankruptcy.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены некоторые аспекты антикризисного управления в странах с рыночной экономикой и их роль в современном развитии предприятий. Обобщен мировой опыт решения проблем банкротства предприятий. Предложено сравнительный анализ систем регулирования банкротства.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.titleАдаптація світового досвіду антикризового управління до практики функціонування вітчизняних підприємствuk
dc.title.alternativeAdaptation of the world crisis management experience to the domestic enterprises practicesuk
dc.title.alternativeАдаптация мирового опыта антикризисного управления к практике функционирования отечественных предприятийuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.124.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record