Show simple item record

dc.contributor.authorГордієнко, Ірина Василівна
dc.contributor.authorGordienko, I.
dc.contributor.authorГордієнко, Ирина Васильевна
dc.date.accessioned2012-04-19T08:04:13Z
dc.date.available2012-04-19T08:04:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationГордієнко І. В. Засоби реалізації систем ключових показників ефективності / І. В. Гордієнко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 28: спец. вип. – С. 96–103.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1478
dc.description.abstractУ статті розглянуто інформаційно-технологічні засоби для роботи з системами ключових показників ефективності діяльності підприємства (КРІ): системи керування ефективністю бізнесу; системи керування бізнес-процесами; системи моніторингу бізнес-діяльності; засоби економіко-математичного моделювання; системи штучного інтелекту. Надано характеристику засобів, описано їх перспективи розвитку та виконано аналіз функціональних можливостей інформаційної підтримки систем КРІ.uk
dc.description.abstractThe article considers the information technologies tools for key performance indicators (KPI) systems design: Business Performance Management; Business Process Management; Business Activity Monitoring; the tools of economic mathematical modeling; Artificial Intelligence Systems. The characteristics, developing perspectives of tools are surveyed and KPI’s information support functions analysis is suggested.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены информационно-технологические средства для работы с системами ключевых показателей эффективности деятельности предприятия (КРІ): системы управления эффективностью бизнеса; системы управления бизнес-процессами; системы мониторинга бизнес-деятельности; средства экономико-математического моделирования; системы искусственного интеллекта. Дана характеристика средств, описаны их перспективы развития и выполнен анализ функциональных возможностей информационной поддержки систем КРІ.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectключові показники единтивності діяльності (КРІ)uk
dc.subjectсистеми керування ефективністю бізнесу (ВРМ)uk
dc.subjectсистеми моніторингу бізнес-діяльності (ВАМ)uk
dc.titleЗасоби реалізації систем ключових показників ефективностіuk
dc.title.alternativeThe tools for key performance indicators systems designuk
dc.title.alternativeСредства реализации систем ключевых показателей эффективности
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc621.854:005.216.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record