Show simple item record

dc.contributor.authorБілоконь, Іван Васильович
dc.date.accessioned2012-05-08T08:31:12Z
dc.date.available2012-05-08T08:31:12Z
dc.date.issued2011-05-16
dc.identifier.citationБілоконь І. В. Місцеве самоврядування в системі управління розвитком регіонів / І. В. Білоконь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 382–391.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1536
dc.description.abstractУ статті висвітлюються особливості розвитку системи місцевого самоврядування в Україні, його місце в системі регіонального управління, обґрунтовується необхідність його реформування в умовах розвитку ринкових відносин та впливу глобалізаційних чинників на розвиток економіки країни та її регіонів.uk
dc.description.abstractThe article highlights the peculiarities of the evolution of local self-governance’ system in Ukraine, its place in the system of regional governance. The article justifies the necessity of reforming of the above mentioned local self-governance system especially under condition of developing free-market relations and under effect of globalization processes on the development of economy of Ukraine and its regions.uk
dc.description.abstractВ статье освещаются особенности развития системы местного самоуправления в Украине, его место в системе регионального управления, обосновывается необходимость его реформирования в условиях развития рыночных отношений и влияния глобализационных факторов на развитие экономики страны и ее регионов.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкомпетенціїuk
dc.subjectмісцеве самоврядуванняuk
dc.subjectповноваженняuk
dc.subjectрегіональне управлінняuk
dc.subjectтериторіальна громадаuk
dc.subjectсуб’єкти управлінняuk
dc.subjectcompetenceuk
dc.subjectlocal self-governanceuk
dc.subjectauthoritiesuk
dc.subjectregional governanceuk
dc.subjectsubject of the governance processuk
dc.subjectterritorial communityuk
dc.subjectкомпетенцииuk
dc.subjectместное самоуправлениеuk
dc.subjectполномочияuk
dc.subjectрегиональное управлениеuk
dc.subjectсубъекты управленияuk
dc.subjectтерриториальная громадаuk
dc.titleМісцеве самоврядування в системі управління розвитком регіонівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc352.07:353.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record