Now showing items 146-154 of 154

  • Якісний склад і система підготовки управлінських кадрів в сучасній Україні 

   Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, Olha Mykhailivna; Науменко, Ольга Михайловна (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012)
   В статті розглядаються якісні особливості управлінської еліти України на основі ціннісного підходу. Увага зосереджується на таких якостях державних службовців, як професіоналізм, компетентність, особистісні та моральні ...
  • Якість університетської освіти в уявленнях та оцінках студентства крізь призму соціологічної науки 

   Артеменко, Світлана Богданівна; Artemenko, Svitlana; Артеменко, Светлана Богдановна (Національний авіаційний університет, 2011)
   У статті досліджуються тенденції розуміння якості університетської освіти сучасним студентством на прикладі національного вищого навчального закладу. При цьому автор розкриває позиції цієї соціальної групи про змістовні ...
  • Імперативи цифровізації соціальної сфери 

   Бутмерчук, Д. Ю.; Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Імплементація в Україні європейських соціальних стандартів 

   Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Львівська економічна фундація, 2019)
   У статті досліджено інституційний механізм запровадження в Україні європейських соціальних стандартів та головні інструменти соціального партнерства України з ЄС. Здійснено ідентифікацію організаційно-функціональної ...
  • Інноваційна модель державного розвитку України 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Акцентується увага на: інноваційному розвитку; основних принципах державної інноваційної політики; єдності стратегічного та поточного державного регулювання; людині як об’єкті капітальних інвестицій; організації інноваційного ...
  • Інноваційна соціально-орієнтована модель розвитку економіки України 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Розглянуто питання створення реально діючого механізму видозміни знань у інноваційні. Проаналізовано інноваційна складова в розвинутих країнах; інноваційне законодавство України. Зазначено системні перешкоди до формування ...
  • Інноваційні механізми активізації самостійної роботи студентів 

   Чалюк, Юлія Олексіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Інноваційні механізми міжнародного соціального інвестування 

   Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Національний університет «Острозька академія», 2013)
   У статті здійснено аналіз інноваційних механізмів міжнародного соціального інвестування та визначено потенціал їх використання.
  • Інтелект-карти - сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті пропонується новітній метод мислення та навчання на основі інтелект-карт, який є продуктивнішим в порівнянні з традиційною системою запису інформації та продукування знань.