Show simple item record

dc.contributor.authorПіскунова, Олена Валеріївна
dc.date.accessioned2012-05-28T08:58:52Z
dc.date.available2012-05-28T08:58:52Z
dc.date.issued2011-05
dc.identifier.citationПіскунова О. В. Визначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделювання / О. В. Піскунова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 409–418.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1611
dc.description.abstractНа основі статистичних даних за регіонами України побудовано економетричні моделі для визначення факторів розвитку вітчизняних малих підприємств-юридичних осіб. Досліджено фактори, що визначають збільшення обсягів реалізації та капітальних інвестицій в основні фонди малих підприємств у розрахунку на одного найманого працівника.uk
dc.description.abstractНа основе статистических данных по регионам Украины построены эконометрические модели для определения факторов развития отечественных малых предприятий. Исследованы факторы, определяющие увеличение объемов реализации и капитальных инвестиций в основные фонды малых предприятий в расчете на одного наемного работника.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмале підприємствоuk
dc.subjectеконометричне моделюванняuk
dc.subjectмоделі панельних данихuk
dc.subjectобсяги виробництваuk
dc.subjectінвестиціїuk
dc.subjectосновні виробничі фондиuk
dc.subjectмалое предприятиеuk
dc.subjectэконометрическое моделированиеuk
dc.subjectмодели панельных данныхuk
dc.subjectобъемы производстваuk
dc.subjectинвестицииuk
dc.subjectосновные производственные фондыuk
dc.titleВизначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделюванняuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.322.54:519.86uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record