Show simple item record

dc.contributor.authorДербенцев, Василь Джоржович
dc.date.accessioned2012-06-01T08:03:03Z
dc.date.available2012-06-01T08:03:03Z
dc.date.issued2010-04
dc.identifier.citationДербенцев В. Д. Моделювання складових валової доданої вартості національної економіки / В. Д. Дербенцев // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 144–150.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1635
dc.description.abstractРобота присвячена питанням моделювання складових валової доданої вартості. Одержано аналітичні вирази для оцінки фонду заробітної плати та валового прибутку як функції від ВВП, частки податків у структурі ВВП та параметрів виробничої функції. Знайдено оцінку коефіцієнта еластичності виробничої функції по фактору праці при вимаганні лише виконання умов для неокласичної ВФ.uk
dc.description.abstractРабота посвящена вопросам моделирования составляющих валовой добавочной стоимости. Получены аналитические выражения для оценки фонда заработной платы и валовой прибыли как функции от ВВП, доли налогов в структуре ВВП и параметров производственной функции (ПФ). Найдена оценка коэффициента производственной функции по труду при требовании выполнения лишь условий для неоклассической ПФ.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмодель структури валової доданої вартостіuk
dc.subjectнеокласична виробнича функціяuk
dc.subjectкоефіцієнт еластичності ВФ по праціuk
dc.subjectмодель структуры валовой добавочной стоимостиuk
dc.subjectнеоклассическая производственная функцияuk
dc.subjectкоэффициент эластичности ПФ по трудуuk
dc.titleМоделювання складових валової доданої вартості національної економікиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.86: 330.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record