Now showing items 297-316 of 408

  • Світова фінансова криза як індикатор необхідності переходу до нової світової валютної системи 

   Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У даній статті обгрунтовано неможливість інерційного розвитку світових валютно-фінансових відносин у межах Ямайської валютної системи.
  • Світовий досвід впливу децентралізації на місцеві фінанси 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-23)
  • Сектор малого та середнього бізнесу: етапи формування та завдання для України 

   Усик, Віра Іванівна; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   Стаття присвячена становленню та розвитку сектору малого та середнього бізнесу. Здійснено поділ розвитку сектору малого та середнього бізнесу на чотири етапи. Визначено період, на якому знаходиться розвиток сектору малого ...
  • Система будзаощаджень як шлях для вдосконалення житлового іпотечного кредитування в Україні 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
   У статті обґрунтовано значення параметрів системи будзаощаджень, при яких вона зможе відігравати роль ефективного інструмента вирішення житлової проблеми в Україні. Встановлено, що оптимальний термін накопичувальної ...
  • Система державного управління ціноутворенням 

   Тормоса, Юрій Григорович; Tormosa, Juriy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-19)
   У статті розглянуто діючу систему державного управління ціноутворенням та її складові, зокрема, організаційно-правові аспекти, порядок формування та встановлення цін, їх види та методи регулювання, декларування цін, державний ...
  • Система міжрегіональних потоків фінансових ресурсів депозитно-кредитного ринку 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2013)
   У статті проведено аналіз системи міжрегіональних потоків фінансових ресурсів депозитно-кредитного ринку. Показано місце кредитно-депозитного брокера на фінансовому ринку регіону. Визначено, що ефективно організована ...
  • Систематизація категоріального апарату дослідження трудової сфери 

   Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
   Розглянуто питання систематизації понять дослідження трудової сфери, котрі використовуються як мова опису людської ролі в системі виробництва, обміну, розподілу і споживання обмежених ресурсів людиною і суспільством. ...
  • Системи соціального захисту в реалізації антикризової політики 

   Федірко, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Лисик, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-20)
   У статті представлено результати оцінювання впливу макроекономічної нестабільності на ринок праці України на основі моделювання сучасної ситуації за законом Оукена, знаходження рецесійного розриву,побудови кривих Беверіджа ...
  • Смарт-спеціалізація у підвищенні спроможності територіальних громад 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   Обґрунтовано роль смарт-спеціалізації у підвищенні спроможності територіальних громад. Визначено основні принципи концепції смарт-спеціалізації та акцентовано увагу на необхідності їхньої імплементації в систему стратегічного ...
  • Соціальний бюджет 

   Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» розроблений на базі дисциплін «Бюджетно-податкова політика», «Національні рахунки в державному управлінні», «Державне управління соціальною сферою» та покликаний забезпечити ...
  • Соціальний вимір якості вищої освіти 

   Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Соціально-економічні детермінанти ідентифікації інститутів державності України 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Аргументовано пріоритетність розбудови інституту держави для досягнення суспільного добробуту в Україні. Визначено специфіку формування антикризового управління в Україні з урахуванням політичного та соціально-економічного ...
  • Соціально-економічні прояви ефективності сфери освітніх послуг 

   Козарезенко, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті проаналізовано функціональний зв’язок між соціальною та економічною ефективністю освітньої сфери. Обґрунтовано необхідність поєднання показників соціальної та економічної ефективності у зв’язку з їх взаємозалежністю ...
  • Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara; Бондар, М. Ю.; Bondar, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11)
   У статті здійснено аналітичний огляд діючої системи соціальних пільг з точки зору: оцінки їх фінансового забезпечення за категоріями пільговиків і за видами послуг; аналізу їх фінансового навантаження на бюджет і ВВП України.
  • Соціальні стабілізатори в державному антикризовому управлінні 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12)
   Розглянуто національні особливості використання сучасного інструментарію соціальних стабілізаторів (системи соціального захисту, соціального забезпечення та соціального обслуговування), обґрунтовані практичні рекомендації ...
  • Специфіка контролю ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Макроекономіка» 

   Соломенко, Світлана Миколаївна; Соломенко, Светлана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання 

   Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Мальковська, Ю. Б.; Malkovska, Yu. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2017-12)
   Статтю присвячено дослідженню феномена стабільності публічного сектору національної економіки. Здійснено оцінювання цієї стабільності на основі рівня дисбалансів та соціально-економічних загроз. Обгрунтовано та застосовано ...
  • Стабілізаційні пріоритети промислової політики України 

   Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-12)
   Традиційно важливим показником розвитку країни вважається розвиток промисловості і частка зайнятого в ньому населення. У дослідженні розглянуто розвиток промисловості на сучасному етапі та його вплив на рівень зайнятості ...
  • Стандартизація соціальної сфери як запорука публічності управління 

   Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12)
   У тезах висвітлено проблематику розвитку вітчизняної соціальної сфери в контексті євроінтеграції. Аргументовано необхідність реформування системи публічного управління соціальною сферою в Україні за пріоритетом прозорості ...