Now showing items 1-1 of 1

    • Проблеми ефективності діяльності апарату державного управління в Україні 

      Сабадош, Ганна Олександрівна; Усенко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-02)
      У статті розглянуто основні тенденції адміністративної реформи розвинутих країн. Зроблено акцент на ролі адміністративно-державного менеджменту в реалізації адміністративної реформи, головною метою якої є підвищення ...