Show simple item record

dc.contributor.authorМасаев, М. В.
dc.date.accessioned2012-06-18T10:26:11Z
dc.date.available2012-06-18T10:26:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationМасаев М. В. О некоторых злободневных проблемах региональной экономики / М. В. Масаев // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 1. – С. 184–192.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1718
dc.description.abstractУ статті поставлені деякі так звані злободенні проблеми регіональної економіки. Підкреслюється, що виділення кола злободенних проблем регіональної економіки, їхній аналіз та узагальнення з можливістю в перспективі вирішення більш конкретних завдань теоретичного та практичного характеру допоможе більш ефективно та менш болюче вирішити поточні задачі економічного розвитку країни в цілому та її регіонів зокрема.uk
dc.description.abstractВ статье поставлены некоторые так называемые злободневные проблемы региональной экономики. Подчеркивается, что выделение круга злободневных проблем региональной экономики, их анализ и обобщение с возможностью в перспективе решения более конкретных задач теоретического и практического характера поможет более эффективно и менее болезненно решать текущие задачи экономического развития страны в целом и её регионов в частности.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectрегіональна економікаuk
dc.subjectзлободенні проблемиuk
dc.subjectрегіональне управлінняuk
dc.subjectконцептуальні підходи до регіонального розвитку країниuk
dc.titleО некоторых злободневных проблемах региональной экономикиuk
dc.typeArticle
dc.subject.udc330.101


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record