Show simple item record

dc.contributor.authorКондратюк, Ірина Олександрівнаuk
dc.contributor.authorKondratiuk, Iryna Oleksandrivnaen
dc.contributor.authorКондратюк, Ирина Александровнаru
dc.contributor.authorЛондаренко, Олена Олександрівнаuk
dc.contributor.authorLondarenko, Olena Oleksandrivnaen
dc.contributor.authorЛондаренко, Елена Александровнаru
dc.date.accessioned2016-05-13T08:15:00Z
dc.date.available2016-05-13T08:15:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationКондратюк І. О. Оперативний облік в підсистемі управлінського обліку: роль, місце, завдання та функції / І. О. Кондратюк, О. О. Лондаренко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 205–224.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/17507
dc.description.abstractДане дослідження має на меті встановити місце, роль, визначити завдання та функції оперативного обліку як складової управлінського обліку бюджетних установ, та спрямоване на вирішення завдань із розкриття сутності, ролі та призначення оперативного обліку в системі управління, ідентифікації його характерних особливостей; встановлення місця оперативного обліку в системі бухгалтерського обліку загалом та управлінського обліку зокрема; формування переліку завдань і функцій оперативного обліку у підсистемі управлінського обліку бюджетних установ. Серед напрацювань науковців на терені побудови теоретичних основ управлінського обліку бюджетних установ вже сформовані окремі теоретичні аспекти управлінського обліку у бюджетних установах, що безперечно є суттєвим кроком у його розвитку. Втім, поза увагою дослідників залишився склад підсистем управлінського обліку бюджетних установ. Дане дослідження ролі, місця, завдань і функцій оперативного обліку у підсистемі управлінського обліку, що представлені у статті, є логічним продовженням розвитку теоретичних засад управлінського обліку бюджетних установ і внеском до формування цілісної концепції управлінського обліку в бюджетних установах.uk
dc.description.abstractA definition of role, tasks and function of operative accounting as the part of management accounting is the main aim of this research. The tasks to solve are: to identify the main features of operative accounting and to highlight the main points and target of operative accounting as a part of management system, to determine the operative accounting as the part of accounting and management accounting of budget institutions, to form the list of tasks and functions of operative accounting as subsystem of management accounting. The theoretical aspects of management accounting in budget institutions have already been formed. Having been published, scientific works have presented the necessity of its improving and development. But, management accounting subsystem composition of budget institutions hasn’t been studied yet. This research of role, place, functions and tasks of operative accounting as a part of management accounting is the logical sequel of theoretical basis of management accounting developing in budget institutions and the contribution to management accounting concept in budget institutions.en
dc.description.abstractЦелью данного исследования является определение места, роли, задач и функций оперативного учета как составляющей управленческого учета бюджетных учреждений. Исследование направлено на решение задач по раскрытию сущности, роли и назначения оперативного учета в системе управления, идентификации его характерных особенностей; установление места оперативного учета в системе бухгалтерского учета в целом и управленческого учета в частности; формирование перечня задач и функций оперативного учета в подсистеме управленческого учета бюджетных учреждений. Среди наработок ученых в сфере построения теоретических основ управленческого учета бюджетных учреждений уже сформированы отдельные теоретические аспекты управленческого учета в бюджетных учреждениях, что бесспорно является существенным шагом в его развитии. Данное исследование роли, места, задач и функций оперативного учета в подсистеме управленческого учета, представленных в статье, является логическим продолжением развития теоретических основ управленческого учета бюджетных учреждений и вкладом в формирование целостной концепции управленческого учета в бюджетных учреждениях.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбюджетні установиuk
dc.subjectуправлінський облікuk
dc.subjectоперативний облікuk
dc.subjectфункціїuk
dc.subjectзавданняuk
dc.subjectbudget institutionsen
dc.subjectmanagement accountingen
dc.subjectoperative accountingen
dc.subjectfunctionsen
dc.subjecttasksen
dc.subjectбюджетные организацииru
dc.subjectуправленческий учетru
dc.subjectоперативный учетru
dc.subjectфункцииru
dc.subjectзадачиru
dc.titleОперативний облік в підсистемі управлінського обліку: роль, місце, завдання та функціїuk
dc.title.alternativeOperative accounting as a part of management accounting: role, place, tasks and functionsen
dc.title.alternativeОперативный учет в подсистеме управленческого учета: роль, место, задачи и функцииru
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.1:658.115uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record